Betalingen

In onze praktijk worden betalingsvoorwaarden gehanteerd. Deze regels zijn opgesteld en gedeponeerd om de afspraken over betalingen voor u zo duidelijk en transparant mogelijk te maken.

Bedragen onder de €200,- dienen direct na de behandeling contant of per pin te worden voldaan. Uiteraard krijgt u de gespecificeerde rekening met prestatiebeschrijvingen en codes gelijk mee. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan van directe betaling worden afgeweken. Hiervoor dient u voor de behandeling met uw tandarts te overleggen.

Voor kinderen tot 18 jaar worden vrijwel alle reguliere behandelingen vergoed door uw zorgverzekeraar. Vanaf 18 jaar kunt u bij vrijwel iedere zorgverzekeraar een aanvullende verzekering voor tandheelkundige zorg afsluiten. De vergoedingen op grond van deze polissen zijn per verzekeringsmaatschappij zeer verschillend en het loont de moeite om deze goed te bekijken voor u besluit om een dergelijke verzekering af te sluiten.

De declaratie kunt u zelf bij uw zorgverzekeraar indienen. Wij versturen geen declaraties rechtstreeks naar de zorgverzekeraars. Voorafgaande aan een behandeling kan uw tandarts of mondhygiëniste u met behulp van ZorgSom (een geavanceerd softwareprogramma waardoor we direct inzicht hebben in de polisvoorwaarden van uw verzekering) precies vertellen wat u wel en niet vergoed krijgt.

Voor de volledige betalingsvoorwaarden klikt u op de volgende link: Betalingsvoorwaarden.